Toll Brothers Inc. (TOL)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(31 paź 2023)
2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
Rotacja zapasów 0,81 0,89 0,84 0,72 0,74
Rotacja należności 40,54 35,74 26,51 16,82 15,89
Rotacja zobowiązań 12,32 12,58 11,83 13,32 16,66
Rotacja kapitału pracującego 1,47 1,59 1,37 1,12 1,05

Średnia liczba dni

2023
(31 paź 2023)
2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
Cykl zapasów dni 449,14 409,24 434,10 510,12 494,72
Cykl należności dni 9,00 10,21 13,77 21,70 22,97
Cykl zobowiązań dni 29,63 29,03 30,85 27,40 21,91

Długoterminowe

2023
(31 paź 2023)
2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
Rotacja aktywów trwałych 30,85 35,70 28,31 22,39 26,42
Rotacja aktywów razem 0,80 0,84 0,76 0,64 0,67