Toll Brothers Inc. (TOL)

ROE

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 286 500 833 627 446 624 590 007 748 151
Kapitał własny w tys. USD 6 006 090 5 295 020 4 875 240 5 071 820 4 760 200
ROE 21,42% 15,74% 9,16% 11,63% 15,72%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $1 286 500K ÷ $6 006 090K
= 21,42%


Analiza porównawcza

2022