Toll Brothers Inc. (TOL)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 7 789 180 13 311 700 5 480 140 5 808 620 5 673 010
Zapasy w tys. USD 8 733 330 15 831 800 7 658 910 7 873 050 7 598 220
Rotacja zapasów 0,89 0,84 0,72 0,74 0,75

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $7 789 180K ÷ $8 733 330K
= 0,89


Analiza porównawcza

2022