Toll Brothers Inc. (TOL)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Zysk brutto w tys. USD 1 703 730 2 200 630 586 901 787 170 933 916
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 275 600 17 580 700 7 077 660 7 223 970 7 149 590
Marża zysku brutto 16,58% 12,52% 8,29% 10,90% 13,06%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 703 730K ÷ $10 275 600K
= 16,58%


Analiza porównawcza

2022