Toll Brothers Inc. (TOL)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Cykl zapasów dni 409,24 434,10 510,12 494,72 488,87
Cykl należności dni 10,21 13,77 21,70 22,97 20,11
Cykl zobowiązań dni 29,03 30,85 27,40 21,91 23,30
Cykl konwersji gotówki dni 390,43 417,02 504,42 495,79 485,68

2022 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= 409,24 + 10,21 – 29,03
= 390,43


Analiza porównawcza

2022