Toll Brothers Inc. (TOL)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
2017
(31 paź 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 5 103 000 2 810 330 2 809 900 3 011 380 2 582 610
Kapitał własny w tys. USD 10 590 000 4 875 240 5 071 820 4 760 200 4 531 190
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,33 0,37 0,36 0,39 0,36

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $5 103 000K ÷ ($5 103 000K + $10 590 000K)
= 0,33


Analiza porównawcza

2021