Toll Brothers Inc. (TOL)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(31 paź 2023)
2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 1 696 240 2 144 130 2 551 500 2 810 330 2 809 900
Kapitał własny w tys. USD 6 797 160 6 006 090 5 295 020 4 875 240 5 071 820
Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego 0,20 0,26 0,33 0,37 0,36

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału całkowitego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $1 696 240K ÷ ($1 696 240K + $6 797 160K)
= 0,20


Analiza porównawcza

2023