Toll Brothers Inc. (TOL)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Zysk netto w tys. USD 1 286 500 833 627 446 624 590 007 748 151
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 275 600 8 790 360 7 077 660 7 223 970 7 149 590
Marża zysku netto 12,52% 9,48% 6,31% 8,17% 10,46%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $1 286 500K ÷ $10 275 600K
= 12,52%


Analiza porównawcza

2022