Toll Brothers Inc. (TOL)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 10 463 700 19 924 800 9 503 520 9 672 560 9 230 910
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 3 983 080 7 059 290 3 203 170 2 804 470 2 462 150
Wskaźnik płynności bieżącej 2,63 2,82 2,97 3,45 3,75

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $10 463 700K ÷ $3 983 080K
= 2,63


Analiza porównawcza

2022