Toll Brothers Inc. (TOL)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 275 600 17 580 700 7 077 660 7 223 970 7 149 590
Property, plant and equipment w tys. USD 287 827 620 910 316 125 273 412 193 281
Rotacja aktywów trwałych 35,70 28,31 22,39 26,42 36,99

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $10 275 600K ÷ $287 827K
= 35,70


Analiza porównawcza

2022