Toll Brothers Inc. (TOL)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 2 144 130 5 103 000 2 810 330 2 809 900 3 011 380
Aktywa razem w tys. USD 12 288 700 23 075 700 11 065 700 10 828 100 10 244 600
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,17 0,22 0,25 0,26 0,29

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $2 144 130K ÷ $12 288 700K
= 0,17


Analiza porównawcza

2022