Toll Brothers Inc. (TOL)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 2 486 380 4 269 020 1 597 520 1 415 350 1 476 580
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 275 600 17 580 700 7 077 660 7 223 970 7 149 590
Marża zysku ze sprzedaży brutto 24,20% 24,28% 22,57% 19,59% 20,65%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $2 486 380K ÷ $10 275 600K
= 24,20%


Analiza porównawcza

2022