Toll Brothers Inc. (TOL)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 10 275 600 17 580 700 7 077 660 7 223 970 7 149 590
Aktywa razem w tys. USD 12 288 700 23 075 700 11 065 700 10 828 100 10 244 600
Rotacja aktywów razem 0,84 0,76 0,64 0,67 0,70

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $10 275 600K ÷ $12 288 700K
= 0,84


Analiza porównawcza

2022