Toll Brothers Inc. (TOL)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 paź 2022)
2021
(31 paź 2021)
2020
(31 paź 2020)
2019
(31 paź 2019)
2018
(31 paź 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 7 789 180 13 311 700 5 480 140 5 808 620 5 673 010
Zobowiązania handlowe w tys. USD 619 411 1 124 930 411 397 348 599 362 098
Rotacja zobowiązań 12,58 11,83 13,32 16,66 15,67

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $7 789 180K ÷ $619 411K
= 12,58


Analiza porównawcza

2022