AT&T, Inc. (T)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Rotacja zapasów 17,84 19,21 16,35 16,28 15,73 20,83 24,19 23,04
Rotacja należności 12,65 12,15 11,04 10,53 12,19 13,06 9,47 9,61
Rotacja zobowiązań 1,63 2,59
Rotacja kapitału pracującego

Średnia liczba dni

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Cykl zapasów dni 20,46 19,00 22,33 22,42 23,21 17,52 15,09 15,84
Cykl należności dni 28,86 30,04 33,06 34,66 29,95 27,94 38,55 37,98
Cykl zobowiązań dni 223,25 140,66

Długoterminowe

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Rotacja aktywów trwałych 0,88 0,88 0,88 0,95 1,09 1,19 1,28 1,34
Rotacja aktywów razem 0,28 0,28 0,28 0,30 0,33 0,35 0,28 0,31