AT&T, Inc. (T)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 59,06% 57,89% 52,74% 53,47% 53,56%
Marża zysku operacyjnego 20,14% 18,98% 16,73% 14,72% 16,23%
Marża zysku brutto 16,21% -2,56% 15,96% -1,66% 10,19%
Marża zysku netto 11,59% -7,23% 11,77% -3,13% 7,67%

Zwrot z inwestycji

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Operacyjny ROA 6,06% 5,69% 5,12% 4,81% 5,33%
ROA 3,49% -2,17% 3,60% -1,02% 2,52%
Zwrot z kapitału całkowitego 11,39% 10,93% 9,05% 8,05% 8,77%
ROE 13,74% -8,95% 11,95% -3,32% 7,55%