AT&T, Inc. (T)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 50 123 000 50 848 000 79 807 000 79 920 000 84 141 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 27 309 000 31 101 000 30 756 000 31 836 000 29 640 000
Rotacja zobowiązań 1,84 1,63 2,59 2,51 2,84

2023 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $50 123 000K ÷ $27 309 000K
= 1,84


Analiza porównawcza

2023