AT&T, Inc. (T)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 79 807 000 79 920 000 84 141 000 79 419 000 77 379 000
Zobowiązania handlowe w tys. USD 30 756 000 31 836 000 29 640 000 27 018 000 24 439 000
Rotacja zobowiązań 2,59 2,51 2,84 2,94 3,17

2021 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $79 807 000K ÷ $30 756 000K
= 2,59


Analiza porównawcza

2021