AT&T, Inc. (T)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 120 741 000 168 864 000 171 760 000 181 193 000 170 756 000
Working capital w tys. USD -23 065 000 -25 591 000 -11 430 000 -14 150 000 -12 993 000
Rotacja kapitału pracującego

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $120 741 000K ÷ $-23 065 000K
= —


Analiza porównawcza

2022