AT&T, Inc. (T)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 6 722 000 3 701 000 21 169 000 9 740 000 12 130 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 17 270 000 14 818 000 17 793 000 22 053 000 19 995 000
Należności w tys. USD 10 289 000 11 466 000 17 571 000 20 215 000 22 636 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 51 127 000 56 173 000 85 588 000 63 438 000 68 911 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,67 0,53 0,66 0,82 0,79

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($6 722 000K + $17 270 000K + $10 289 000K) ÷ $51 127 000K
= 0,67


Analiza porównawcza

2023