AT&T, Inc. (T)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 701 000 21 169 000 9 740 000 12 130 000 5 204 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 14 818 000 17 793 000 22 053 000 19 995 000 19 751 000
Należności w tys. USD 11 466 000 17 571 000 20 215 000 22 636 000 26 472 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 56 173 000 85 588 000 63 438 000 68 911 000 64 420 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,53 0,66 0,82 0,79 0,80

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 701 000K + $14 818 000K + $11 466 000K) ÷ $56 173 000K
= 0,53


Analiza porównawcza

2022