AT&T, Inc. (T)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 128 423 000 152 820 000 153 775 000 151 309 000 166 250 000
Aktywa razem w tys. USD 402 853 000 551 622 000 525 761 000 551 669 000 531 864 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,32 0,28 0,29 0,27 0,31

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $128 423 000K ÷ $402 853 000K
= 0,32


Analiza porównawcza

2022