AT&T, Inc. (T)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 152 820 000 153 775 000 151 309 000 166 250 000 125 972 000
Aktywa razem w tys. USD 551 622 000 525 761 000 551 669 000 531 864 000 444 097 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,28 0,29 0,27 0,31 0,28

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $152 820 000K ÷ $551 622 000K
= 0,28


Analiza porównawcza

2021