AT&T, Inc. (T)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 21 169 000 9 740 000 12 130 000 5 204 000 50 498 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 17 793 000 22 053 000 19 995 000 19 751 000 12 126 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 85 588 000 63 438 000 68 911 000 64 420 000 81 389 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,46 0,50 0,47 0,39 0,77

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($21 169 000K + $17 793 000K) ÷ $85 588 000K
= 0,46


Analiza porównawcza

2021