AT&T, Inc. (T)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 3 701 000 21 169 000 9 740 000 12 130 000 5 204 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 14 818 000 17 793 000 22 053 000 19 995 000 19 751 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 56 173 000 85 588 000 63 438 000 68 911 000 64 420 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,33 0,46 0,50 0,47 0,39

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($3 701 000K + $14 818 000K) ÷ $56 173 000K
= 0,33


Analiza porównawcza

2022