AT&T, Inc. (T)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 168 864 000 171 760 000 181 193 000 170 756 000 160 546 000
Property, plant and equipment w tys. USD 125 904 000 127 315 000 130 128 000 131 473 000 125 222 000
Rotacja aktywów trwałych 1,34 1,35 1,39 1,30 1,28

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $168 864 000K ÷ $125 904 000K
= 1,34


Analiza porównawcza

2021