AT&T, Inc. (T)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 122 428 000 120 741 000 168 864 000 171 760 000 181 193 000
Property, plant and equipment w tys. USD 128 489 000 127 445 000 125 904 000 127 315 000 130 128 000
Rotacja aktywów trwałych 0,95 0,95 1,34 1,35 1,39

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $122 428 000K ÷ $128 489 000K
= 0,95


Analiza porównawcza

2023