AT&T, Inc. (T)

ROA

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 14 192 000 -8 727 000 19 874 000 -5 369 000 13 900 000
Aktywa razem w tys. USD 407 060 000 402 853 000 551 622 000 525 761 000 551 669 000
ROA 3,49% -2,17% 3,60% -1,02% 2,52%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $14 192 000K ÷ $407 060 000K
= 3,49%


Analiza porównawcza

2023