AT&T, Inc. (T)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 36 458 000 33 108 000 59 997 000 52 008 000 54 761 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 51 127 000 56 173 000 85 588 000 63 438 000 68 911 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,71 0,59 0,70 0,82 0,79

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $36 458 000K ÷ $51 127 000K
= 0,71


Analiza porównawcza

2023