AT&T, Inc. (T)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 33 108 000 59 997 000 52 008 000 54 761 000 51 427 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 56 173 000 85 588 000 63 438 000 68 911 000 64 420 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,59 0,70 0,82 0,79 0,80

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $33 108 000K ÷ $56 173 000K
= 0,59


Analiza porównawcza

2022