AT&T, Inc. (T)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 69 893 000 89 057 000 91 840 000 97 052 000 91 337 000
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 120 741 000 168 864 000 171 760 000 181 193 000 170 756 000
Marża zysku ze sprzedaży brutto 57,89% 52,74% 53,47% 53,56% 53,49%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $69 893 000K ÷ $120 741 000K
= 57,89%


Analiza porównawcza

2022