AT&T, Inc. (T)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa razem w tys. USD 407 060 000 402 853 000 551 622 000 525 761 000 551 669 000
Kapitał własny w tys. USD 103 297 000 97 500 000 166 332 000 161 673 000 184 221 000
Wskaźnik dźwigni finansowej 3,94 4,13 3,32 3,25 2,99

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $407 060 000K ÷ $103 297 000K
= 3,94


Analiza porównawcza

2023