AT&T, Inc. (T)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Aktywa razem w tys. USD 551 622 000 525 761 000 551 669 000 531 864 000 444 097 000
Kapitał własny w tys. USD 166 332 000 161 673 000 184 221 000 184 089 000 140 861 000
Wskaźnik dźwigni finansowej 3,32 3,25 2,99 2,89 3,15

2021 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $551 622 000K ÷ $166 332 000K
= 3,32


Analiza porównawcza

2021