AT&T, Inc. (T)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 128 423 000 152 820 000 153 775 000 151 309 000 166 250 000
Kapitał własny w tys. USD 97 500 000 166 332 000 161 673 000 184 221 000 184 089 000
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 1,32 0,92 0,95 0,82 0,90

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $128 423 000K ÷ $97 500 000K
= 1,32


Analiza porównawcza

2022