AT&T, Inc. (T)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 2 423 000 4 018 000 38 565 000 21 169 000 21 270 000 11 869 000 11 342 000 9 740 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 14 553 000 15 764 000 17 920 000 17 793 000 16 568 000 32 419 000 31 094 000 22 053 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 52 257 000 49 189 000 82 494 000 85 588 000 81 601 000 82 126 000 76 608 000 63 438 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,32 0,40 0,68 0,46 0,46 0,54 0,55 0,50

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($2 423 000K + $14 553 000K) ÷ $52 257 000K
= 0,32


Analiza porównawcza

2022/Q3