AT&T, Inc. (T)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 7 540 000 9 528 000 2 821 000 3 701 000 2 423 000 4 018 000 38 565 000 21 169 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 16 598 000 15 492 000 14 077 000 14 818 000 14 553 000 15 764 000 17 920 000 17 793 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 51 684 000 54 159 000 58 150 000 56 173 000 52 257 000 49 189 000 82 494 000 85 588 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,47 0,46 0,29 0,33 0,32 0,40 0,68 0,46

2023/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($7 540 000K + $16 598 000K) ÷ $51 684 000K
= 0,47


Analiza porównawcza

2023/Q3