AT&T, Inc. (T)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 60,34% 60,10% 59,55% 57,89% 55,39% 54,57% 53,21% 52,74%
Marża zysku operacyjnego 21,48% 21,31% 20,64% 18,98% 16,47% 16,14% 16,09% 16,73%
Marża zysku brutto -5,56% -3,56% -3,49% -2,56% 19,15% 18,25% 14,41% 15,96%
Marża zysku netto -10,16% -7,94% -8,26% -7,23% 14,30% 13,27% 10,51% 11,77%

Zwrot z inwestycji

2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
Operacyjny ROA 5,99% 5,90% 5,81% 5,69% 5,36% 5,63% 4,54% 5,12%
ROA -2,83% -2,20% -2,32% -2,17% 4,65% 4,63% 2,97% 3,60%
Zwrot z kapitału całkowitego 11,32% 11,22% 11,25% 10,93% 10,03% 10,32% 7,82% 9,05%
ROE -11,10% -8,81% -9,37% -8,95% 16,21% 16,75% 10,14% 11,95%