AT&T, Inc. (T)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 50 123 000 44 961 000 45 108 000 45 622 000 50 848 000 61 894 000 67 519 000 76 277 000
Zapasy w tys. USD 2 177 000 2 520 000 2 348 000 2 791 000 3 123 000 3 935 000 3 241 000 3 153 000
Rotacja zapasów 23,02 17,84 19,21 16,35 16,28 15,73 20,83 24,19

2023/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $50 123 000K ÷ $2 177 000K
= 23,02


Analiza porównawcza

2023/Q4