AT&T, Inc. (T)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 50 848 000 61 894 000 67 519 000 76 277 000 79 807 000 82 829 000 84 842 000 81 726 000
Zapasy w tys. USD 3 123 000 3 935 000 3 241 000 3 153 000 3 464 000 3 088 000 2 810 000 3 347 000
Rotacja zapasów 16,28 15,73 20,83 24,19 23,04 26,82 30,19 24,42

2022/Q4 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zapasy
= $50 848 000K ÷ $3 123 000K
= 16,28


Analiza porównawcza

2022/Q4