Patterson Companies Inc. (PDCO)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(24 kwi 2021)
2020
(25 kwi 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 488 554 487 545 587 766 725 341 922 030
Kapitał własny w tys. USD 1 041 680 963 216 834 117 1 477 260 1 461 790
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,47 0,51 0,70 0,49 0,63

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $488 554K ÷ $1 041 680K
= 0,47


Analiza porównawcza

2022