Patterson Companies Inc. (PDCO)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(24 kwi 2021)
2020
(25 kwi 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 499 400 5 912 070 5 490 010 5 574 520 5 465 680
Aktywa razem w tys. USD 2 741 630 2 751 510 2 715 350 3 269 270 3 471 660
Rotacja aktywów razem 2,37 2,15 2,02 1,71 1,57

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $6 499 400K ÷ $2 741 630K
= 2,37


Analiza porównawcza

2022