Patterson Companies Inc. (PDCO)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(24 kwi 2021)
2020
(25 kwi 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 5 210 320 4 708 940 4 292 600 4 383 750 4 266 320
Zobowiązania handlowe w tys. USD 681 321 609 264 862 093 648 418 610 368
Rotacja zobowiązań 7,65 7,73 4,98 6,76 6,99

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $5 210 320K ÷ $681 321K
= 7,65


Analiza porównawcza

2022