Patterson Companies Inc. (PDCO)

ROE

Obliczenia

2023
(29 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(24 kwi 2021)
2020
(25 kwi 2020)
2019
(27 kwi 2019)
Zysk netto w tys. USD 207 557 203 210 155 981 -588 446 83 628
Kapitał własny w tys. USD 1 117 540 1 041 680 963 216 834 117 1 477 260
ROE 18,57% 19,51% 16,19% -70,55% 5,66%

2023 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $207 557K ÷ $1 117 540K
= 18,57%


Analiza porównawcza

2023