Patterson Companies Inc. (PDCO)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(29 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(24 kwi 2021)
2020
(25 kwi 2020)
2019
(27 kwi 2019)
Rotacja zapasów 6,41 6,63 6,39 5,29 5,76
Rotacja należności 13,56 14,53 13,16 13,18 9,58
Rotacja zobowiązań 7,03 7,65 7,73 4,98 6,76
Rotacja kapitału pracującego 9,27 9,80 11,23 11,73 7,65

Średnia liczba dni

2023
(29 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(24 kwi 2021)
2020
(25 kwi 2020)
2019
(27 kwi 2019)
Cykl zapasów dni 56,92 55,03 57,11 69,06 63,36
Cykl należności dni 26,93 25,11 27,73 27,69 38,11
Cykl zobowiązań dni 51,90 47,73 47,23 73,30 53,99

Długoterminowe

2023
(29 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(24 kwi 2021)
2020
(25 kwi 2020)
2019
(27 kwi 2019)
Rotacja aktywów trwałych 30,49 30,49 26,94 18,08 18,23
Rotacja aktywów razem 2,25 2,37 2,15 2,02 1,71