Patterson Companies Inc. (PDCO)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(24 kwi 2021)
2020
(25 kwi 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Aktywa razem w tys. USD 2 741 630 2 751 510 2 715 350 3 269 270 3 471 660
Kapitał własny w tys. USD 1 041 680 963 216 834 117 1 477 260 1 461 790
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,63 2,86 3,26 2,21 2,37

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $2 741 630K ÷ $1 041 680K
= 2,63


Analiza porównawcza

2022