Patterson Companies Inc. (PDCO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(29 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(24 kwi 2021)
2020
(25 kwi 2020)
2019
(27 kwi 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 159 669 142 014 143 244 77 944 95 646
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 351 011 304 242 286 672 236 104 165 605
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 085 330 1 015 670 1 089 670 1 074 900 875 712
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,47 0,44 0,39 0,29 0,30

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($159 669K + $351 011K) ÷ $1 085 330K
= 0,47


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Patterson Companies Inc.
PDCO
0,47
AdaptHealth Corp
AHCO
0,22
Henry Schein Inc.
HSIC
0,26
Owens & Minor, Inc.
OMI
0,13