Patterson Companies Inc. (PDCO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(24 kwi 2021)
2020
(25 kwi 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 142 014 143 244 77 944 95 646 62 984
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 304 242 286 672 236 104 165 605 103 029
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 015 670 1 089 670 1 074 900 875 712 908 381
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,44 0,39 0,29 0,30 0,18

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($142 014K + $304 242K) ÷ $1 015 670K
= 0,44


Analiza porównawcza

2022