Patterson Companies Inc. (PDCO)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(24 kwi 2021)
2020
(25 kwi 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 499 400 5 912 070 5 490 010 5 574 520 5 465 680
Property, plant and equipment w tys. USD 213 140 219 438 303 725 305 790 290 590
Rotacja aktywów trwałych 30,49 26,94 18,08 18,23 18,81

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $6 499 400K ÷ $213 140K
= 30,49


Analiza porównawcza

2022