Patterson Companies Inc. (PDCO)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(24 kwi 2021)
2020
(25 kwi 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 157 002 210 607 102 936 137 716 219 889
Aktywa razem w tys. USD 2 741 630 2 751 510 2 715 350 3 269 270 3 471 660
Operacyjny ROA 5,73% 7,65% 3,79% 4,21% 6,33%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $157 002K ÷ $2 741 630K
= 5,73%


Analiza porównawcza

2022