Patterson Companies Inc. (PDCO)

ROA

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(24 kwi 2021)
2020
(25 kwi 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Zysk netto w tys. USD 203 210 155 981 -588 446 83 628 200 974
Aktywa razem w tys. USD 2 741 630 2 751 510 2 715 350 3 269 270 3 471 660
ROA 7,41% 5,67% -21,67% 2,56% 5,79%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $203 210K ÷ $2 741 630K
= 7,41%


Analiza porównawcza

2022