Patterson Companies Inc. (PDCO)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(24 kwi 2021)
2020
(25 kwi 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 5 210 320 4 708 940 4 292 600 4 383 750 4 266 320
Zapasy w tys. USD 785 604 736 778 812 194 761 018 779 834
Rotacja zapasów 6,63 6,39 5,29 5,76 5,47

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $5 210 320K ÷ $785 604K
= 6,63


Analiza porównawcza

2022