Patterson Companies Inc. (PDCO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(29 kwi 2023)
2022
(30 kwi 2022)
2021
(24 kwi 2021)
2020
(25 kwi 2020)
2019
(27 kwi 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 159 669 142 014 143 244 77 944 95 646
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 351 011 304 242 286 672 236 104 165 605
Należności w tys. USD 477 384 447 162 449 235 416 523 582 094
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 085 330 1 015 670 1 089 670 1 074 900 875 712
Wskaźnik płynności szybkiej 0,91 0,88 0,81 0,68 0,96

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($159 669K + $351 011K + $477 384K) ÷ $1 085 330K
= 0,91


Analiza porównawcza

2023

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Patterson Companies Inc.
PDCO
0,91
AdaptHealth Corp
AHCO
1,00
Henry Schein Inc.
HSIC
1,00
Owens & Minor, Inc.
OMI
0,52