Patterson Companies Inc. (PDCO)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(24 kwi 2021)
2020
(25 kwi 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 142 014 143 244 77 944 95 646 62 984
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 304 242 286 672 236 104 165 605 103 029
Należności w tys. USD 447 162 449 235 416 523 582 094 826 877
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 015 670 1 089 670 1 074 900 875 712 908 381
Wskaźnik płynności szybkiej 0,88 0,81 0,68 0,96 1,09

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($142 014K + $304 242K + $447 162K) ÷ $1 015 670K
= 0,88


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Patterson Companies Inc.
PDCO
0,88
AdaptHealth Corp
AHCO
1,00
Owens & Minor, Inc.
OMI
0,61