Patterson Companies Inc. (PDCO)

Marża zysku brutto

Obliczenia

2022
(30 kwi 2022)
2021
(24 kwi 2021)
2020
(25 kwi 2020)
2019
(27 kwi 2019)
2018
(28 kwi 2018)
Zysk brutto w tys. USD 266 254 199 931 -590 407 106 228 179 263
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 6 499 400 5 912 070 5 490 010 5 574 520 5 465 680
Marża zysku brutto 4,10% 3,38% -10,75% 1,91% 3,28%

2022 obliczenia

Marża zysku brutto = Zysk brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $266 254K ÷ $6 499 400K
= 4,10%


Analiza porównawcza

2022