ODP Corporation (The) (ODP)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(24 wrz 2022)
2022/Q2
(25 cze 2022)
2022/Q1
(26 mar 2022)
2021/Q4
(25 gru 2021)
2021/Q3
(25 wrz 2021)
2021/Q2
(26 cze 2021)
2021/Q1
(27 mar 2021)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 403 000 473 000 417 000 557 000 514 000 753 000 691 000 753 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 36 000 47 000 60 000 58 000 52 000 56 000 82 000 75 000
Należności w tys. USD 536 000 591 000 566 000 572 000 495 000 482 000 681 000 687 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 859 000 1 893 000 1 903 000 1 966 000 2 265 000 2 181 000 2 100 000 2 129 000
Wskaźnik płynności szybkiej 0,52 0,59 0,55 0,60 0,47 0,59 0,69 0,71

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($403 000K + $36 000K + $536 000K) ÷ $1 859 000K
= 0,52