ODP Corporation (The) (ODP)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 2 389 000 2 355 000 3 447 000 2 683 000 2 871 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 265 000 2 093 000 3 094 000 2 185 000 2 046 000
Wskaźnik płynności bieżącej 1,05 1,13 1,11 1,23 1,40

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $2 389 000K ÷ $2 265 000K
= 1,05