ODP Corporation (The) (ODP)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 678 000 1 910 000 2 389 000 2 355 000 3 447 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 693 000 1 859 000 2 265 000 2 093 000 3 094 000
Wskaźnik płynności bieżącej 0,99 1,03 1,05 1,13 1,11

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 678 000K ÷ $1 693 000K
= 0,99