ODP Corporation (The) (ODP)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Rotacja zapasów 7,93 8,02 7,69 8,15 7,93
Rotacja należności 16,08 15,84 17,10 15,39 6,48
Rotacja zobowiązań 8,03 8,09 6,95 8,25 7,98
Rotacja kapitału pracującego 166,49 68,27 37,06 30,16

Średnia liczba dni

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Cykl zapasów dni 46,04 45,49 47,49 44,79 46,03
Cykl należności dni 22,70 23,04 21,34 23,72 56,29
Cykl zobowiązań dni 45,44 45,11 52,52 44,26 45,76

Długoterminowe

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Rotacja aktywów trwałych 21,81 24,12 17,75 16,86 15,68
Rotacja aktywów razem 2,02 2,05 1,74 1,75 1,46