ODP Corporation (The) (ODP)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 172 000 228 000 354 000 575 000 690 000
Aktywa razem w tys. USD 4 149 000 4 865 000 5 558 000 7 311 000 6 166 000
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,04 0,05 0,06 0,08 0,11

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $172 000K ÷ $4 149 000K
= 0,04