ODP Corporation (The) (ODP)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 392 000 403 000 514 000 729 000 698 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 28 000 36 000 52 000 64 000 75 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 693 000 1 859 000 2 265 000 2 093 000 3 094 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,25 0,24 0,25 0,38 0,25

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($392 000K + $28 000K) ÷ $1 693 000K
= 0,25