ODP Corporation (The) (ODP)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 514 000 729 000 698 000 658 000 622 000
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 52 000 64 000 75 000 75 000 86 000
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 2 265 000 2 093 000 3 094 000 2 185 000 2 046 000
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,25 0,38 0,25 0,34 0,35

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($514 000K + $52 000K) ÷ $2 265 000K
= 0,25