ODP Corporation (The) (ODP)

Rotacja należności

Obliczenia

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 465 000 9 710 000 10 647 000 11 015 000 10 240 000
Należności w tys. USD 495 000 631 000 1 642 000 885 000 931 000
Rotacja należności 17,10 15,39 6,48 12,45 11,00

2021 obliczenia

Rotacja należności = Przychody ze sprzedaży ÷ Receivables
= $8 465 000K ÷ $495 000K
= 17,10