ODP Corporation (The) (ODP)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 7 831 000 8 491 000 8 465 000 9 710 000 10 647 000
Property, plant and equipment w tys. USD 359 000 352 000 477 000 576 000 679 000
Rotacja aktywów trwałych 21,81 24,12 17,75 16,86 15,68

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $7 831 000K ÷ $359 000K
= 21,81