ODP Corporation (The) (ODP)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 8 465 000 9 710 000 10 647 000 11 015 000 10 240 000
Property, plant and equipment w tys. USD 477 000 576 000 679 000 763 000 725 000
Rotacja aktywów trwałych 17,75 16,86 15,68 14,44 14,12

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $8 465 000K ÷ $477 000K
= 17,75