ODP Corporation (The) (ODP)

ROA

Obliczenia

2023
(30 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
Zysk netto w tys. USD 139 000 166 000 -208 000 -319 000 99 000
Aktywa razem w tys. USD 3 886 000 4 149 000 4 865 000 5 558 000 7 311 000
ROA 3,58% 4,00% -4,28% -5,74% 1,35%

2023 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $139 000K ÷ $3 886 000K
= 3,58%