ODP Corporation (The) (ODP)

ROA

Obliczenia

2021
(25 gru 2021)
2020
(26 gru 2020)
2019
(28 gru 2019)
2018
(29 gru 2018)
2017
(30 gru 2017)
Zysk netto w tys. USD -208 000 -319 000 99 000 104 000 181 000
Aktywa razem w tys. USD 4 865 000 5 558 000 7 311 000 6 166 000 6 323 000
ROA -4,28% -5,74% 1,35% 1,69% 2,86%

2021 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $-208 000K ÷ $4 865 000K
= -4,28%